ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Zgłoszenia są przyjmowane w postaci wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ przesłanej na adres: hydromicro2019@gmail.com

Koszt uczestnictwa:
Termin      Uczestnik      Kwota
termin wczesny do 30 marca 2019 r.      pracownik naukowy
doktorant
      1200 zł
1000 zł
termin późny do 15 maja 2019 r.      pracownik naukowy
doktorant
      1400 zł
1400 zł


W ramach opłaty konferencyjnej przewidziano:
•  uczestnictwo w sesjach posterowych i referatowych,
•  materiały konferencyjne,
•  2 noclegi,
•  pełne wyżywienie od kolacji 9 czerwca 2019 r. do obiadu 11 czerwca 2019 r.,
•  bankiet w dniu 10 czerwca 2019 r.,
•  kawę i poczęstunek w czasie trwania obrad.

Kontakt do organizatora:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń
Telefon: +48 56 611 25 21; +48 56 611 25 23
e- mail: hydromicro2019@gmail.com
www.hydromicro.pl

Opłaty konferencyjne należy wysyłać na poniżej wskazany nr konta:
Fundacja Akademia Biologii i Ochrony Środowiska
31 2030 0045 1110 0000 0420 9250
Tytuł przelewu: hydromicro - nazwisko uczestnika (przy wpłacie za kilku uczestników należy podać wszystkie nazwiska oddzielone przecinkami)Wykonanie i pozycjonowanie strony: Pomysl.com

stat4u