ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Zgłoszenia są przyjmowane w postaci wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ przesłanej na adres: hydromicro@uwm.edu.pl

Koszt uczestnictwa:
Termin      Uczestnik      Kwota
termin wczesny do 30 maja      pracownik naukowy
doktorant
      800 zł
700 zł
termin późny do 31 lipca      pracownik naukowy
doktorant
      850 zł
750 zł

*koszty konferencji nie obejmują noclegów

W ramach opłaty konferencyjnej przewidziano:
•  uczestnictwo w sesjach posterowych i referatowych,
•  materiały konferencyjne,
•  lunch w dniu 18 i 19 września,
•  powitalną kolację przy ognisku w dniu 17 września oraz uroczysty bankiet 18 września,
•  kawę i poczęstunek w czasie w czasie trwania obrad.

Rezerwacja noclegu:
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów, po preferencyjnej cenie na hasło ,,Hydromicro”, w hotelu Omega, w którym będą odbywały się obrady konferencyjne. Osoby zainteresowane rezerwacją pokoi prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w karcie zgłoszenia. Uczestnicy rezerwują oraz ustalają szczegóły noclegów we własnym zakresie, bezpośrednio w Hotelu
Strona internetowa: www.omegahotel.pl.

Kontakt do organizatora:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Środowisku
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
ul. Prawocheńskiego 1
10-720 Olsztyn
T: +48 89 523 45 32
F: +48 89 523 45 32
e- mail: wieslawa.rodziewicz@uwm.edu.pl
e- mail: hydromicro@uwm.edu.pl
Strona internetowa konferencji: www.hydromicro.pl

Opłaty konferencyjne należy wysyłać na poniżej wskazany nr konta:
39 1030 1986 2700 0000 1888 0002
Dane adresowe do wykonania przelewu:
NIP 739-30-097
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Oczapowskiego 2
10-719 OlsztynPatroni konferencji:Sponsorzy konferencji:Wykonanie i pozycjonowanie strony: Pomysl.com

stat4u