TEMATYKA KONFERENCJI

  •   mikroorganizmy wód śródlądowych, podziemnych
      i morskich,
  •   mikroorganizmy w inżynierii środowiska,
  •   sanitarno-bakteriologiczne aspekty oczyszczania
      ścieków,
  •   transmisja mikroorganizmów patogennych drogą
      wodną,
  •   zanieczyszczenia biologiczne w systemachwodnych,
  •   biobezpieczeństwo i bioremediacja wód,
  •   diagnostyka organizmów wodnych,
  •   mikrobiologia przemysłowa i biotechnologia.
Wykonanie i pozycjonowanie strony: Pomysl.com

stat4u