IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HYDROMIKROBIOLOGICZNA

HYDROMICRO 2017: DROBNOUSTROJE
- OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

17-19 września 2017, Olsztyn


Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie zapraszamy na IX Ogólnopolską Konferencję Hydromikrobiologiczną, organizowaną w dniach od 17 do 19 września 2017 roku przez Katedrę Mikrobiologii Środowiskowej Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Będzie to dziewiąte ogólnopolskie spotkanie środowisk naukowych związanych z mikroorganizmami ekosystemów wodnych. Poprzednie spotkania odbywały się w: Słupsku-Ustce (2000), Toruniu (2002), Zielonej Górze - Łagowie (2004), Mikołajkach (2006), Warszawie - Wierzbie (2008), Gdańsku (2010), Wrocławiu (2013) oraz Gliwicach (2015). Tematyka Konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące mikroorganizmów wód śródlądowych, podziemnych i morskich, drobnoustrojów wykorzystywanych w biotechnologii i inżynierii środowiskowej, sanitarno – bakteriologicznych aspektów oczyszczania ścieków, transmisji mikroorganizmów patogennych drogą wodną, zanieczyszczeń biologicznych w systemach wodnych, biobezpieczeństwa i bioremediacji wód, diagnostyki organizmów wodnych oraz mikrobiologii przemysłowej. Konferencja odbędzie się w Olsztynie, w atrakcyjnie usytuowanym hotelu Omega.


Do zobaczenia w Olsztynie
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Zofia Filipkowska, prof. UWM
Patroni konferencji:Sponsorzy konferencji:Wykonanie i pozycjonowanie strony: Pomysl.com

stat4u